2010, ഓഗസ്റ്റ് 31, ചൊവ്വാഴ്ച

രണ്ടു വശങ്ങള്‍ .....


ഭക്ഷണം ഒരു വശത്ത് ആര്‍ഭാടവും ...ആഘോഷവും ആകുന്നു

ബാക്കിയായവ ...വെറും മണ്ണില്‍ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടുന്നു ...


ഇതിന്റെ മറു വശം .......

ദയവായി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ പാഴാക്കാതെ ഇരിക്കുക ....പാഴാക്കുന്ന ഓരോ നെല്‍മണിക്കുംഒരായിരം പേര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു ......
..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: